• darkblurbg
    SamenwerkingsLab zorgt voor verbinding en waarde creatie
  • darkblurbg
    SamenwerkingsLab realiseert meetbare verbeteringen

SamenwerkingsLab levert bijdrage aan de resultaatverbetering van uw bedrijfsprocessen

Uw organisatie streeft ernaar om waarde voor de klant te leveren; de waarde waarvoor de klant betaalt. En als klanten ontevreden zijn over de geleverde waarde, wilt u zo snel mogelijk achter de oorzaken komen van de 'problemen'. Omdat de oorzaken heel divers kunnen zijn is de oplossing ook niet direct voor de handliggend.

 

SamenwerkingsLab biedt hierin oplossing door te kiezen voor een duurzame, menselijke en persoonlijke benadering. Wij luisteren actief en zoeken aansluiting bij de belevingswereld van uw klanten en uw medewerkers. Vervolgens leveren wij relevante kennis en ervaring voor het verbeteren van uw klantwaarde, medewerkerwaarde en de financiële waarde. Ons doel dat wij voor ogen hebben is; een bijdrage leveren aan de resultaatverbetering van uw bedrijfsprocessen en uw organisatie.

 

 


 

Oriënteren en Definiëren

Als de klanten klagen, zoekt u naar de oorzaken van deze klachten. Vaak zijn er veel oorzaken die mogelijk deze klachten veroorzaken. Daarom wordt eerst het probleem geïdentificeerd en het verbeterpotentieel gedefinieerd.

Lees meer

Beschrijven, Meten en Analyseren

Het huidige proces wordt beschreven, en er worden meetingen gedaan die geanalyseerd worden (nulmeting).

Lees meer

Oorzaken analyseren en Oplossingen genereren

Voor het probleem wordt met behulp van diverse tools de oorzaken in kaart gebracht, gevalideerd en oplossingen gegenereerd.

Lees meer

Implementeren

Stroomlijnen en veranderen in werkprocessen is meer dan bouwen van een prototype en testen. In werkprocessen gaat het om de uitvoering in hoofden en handelen van mensen.

Lees meer