• darkblurbg
  Het pad van verbetering
  Met een frisse kijk, ontdekken potentieel en groeien
 • darkblurbg
  Verspillingen, faalkosten en doorlooptijden worden meetbaar gemaakt

Herontdekken en ontplooien van medewerker waarde

Uw klant en de markt is voortdurend in beweging, en veranderingen vragen om snel handelen, maar de juiste kennis en ervaring zijn niet aan boord. Snel handelen van uw medewerkers is van vitaal belang, vanwege de medewerker - klantrelatie. Deze relatie is de brug die het talent van de persoon verbindt met de middelen om aan de klanteisen te voldoen.

Verbeteren van kwaliteit, snelheid en kosten

Alleen leveren wat nodig is, wanneer het nodig is en in welke hoeveelheden het nodig is. Van productie- en service processen tot medewerkers-betrokkenheid, wij voorzien u van de winnende stappen, om resultaten te behalen die echt uw hele organisatie transformeren naar tijdwinst, betere kwaliteit en  kostenvoordelen.

Ontwikkelen eigen verbetercapaciteit

U heeft de sleutel tot succes, als het inzetten van de juiste acties om te verbeteren scherp inzichtelijk is. Wij reiken u de leiderschapstools aan om verder te gaan met het verfijnen van waarde stromen, het optimaliseren van processen en uiteindelijk het opnieuw ontwerpen van faciliteiten en apparatuur om de transformatie te ondersteunen en toekomstige innovaties te genereren.

Referenties

Pim de Roode, Production Manager Clinical Trails, Daklapack

Het initiatief van “SamenwerkingsLab” (Ashok Lachman) om de drie productielocaties die voor DaklaPack Clinical Trials werkzaam waren te combineren en daarmee terug te brengen naar één locatie is in de praktijk een win-win situatie gebleken. Hierbij moet men denken aan; het aanleveren van componenten (op 1 locatie i.p.v. 3),  transparantie en efficiency in het voorraadbeheer en tijdsbesparing in het transport van componenten en gereed product.  Samenvattend heeft dit alles een aanzienlijke kostenreductie opgeleverd. De basis van dit resultaat is gelegen in de prettige en constructieve communicatie met “SamenwerkingsLab” (lees dhr. Ashok Lachman)waarbij de inbreng van de stakeholders is meegenomen in het plan van aanpak. 

 

 

Pim de Roode, Production Manager Clinical Trails, Daklapack

Pim de Roode, Production Manager Clinical Trails, Daklapack

Sander Post, Manager Concern Voor Werk

Concern voor Werk heeft een passie in goed bedienen van haar klanten. Dit doet Concern voor Werk met name met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wellicht juist daarom heeft Concern voor Werk het “Lean” denken en handelen omarmt.

In 2017 is Concern voor Werk de reis begonnen door een aantal mensen op te leiden in de basisgedachten van Lean. Daarna is begonnen met verbeterborden.

Elke afdeling kreeg zo’n verbeterbord, waar alle medewerkers zaken op aan konden brengen die beter konden. De verbeterreis was begonnen.

Om het verbeter proces verder aan te jagen is contact gezocht met een Lean specialist. Dit werd Ashok Lachman.

Ashok heeft een aantal verbetertrajecten begeleid binnen Concern voor Werk.

Zo heeft hij enkele productieprocessen geoptimaliseerd met als resultanten:

 • Meer tevreden medewerkers
 • Een hogere output, van soms meer dan 200%
 • Betere kwaliteit van levering
 • Meer tevredenheid bij klanten

Wat we van Ashok hebben geleerd, is dat een verbetering van boven af opleggen in de vorm van een uitgewerkt model, op korte termijn effect heeft en snel weer verwaterd.

Duurzame verbeteringen kunnen alleen bereikt worden, door eerst goed te luisteren naar wat de klant wil, om daarna met de mensen die het moeten gaan maken, na te denken over de door te voeren verbeteringen.

Dat “samen met de mensen”, is natuurlijk een kreet die vaak gehoord is. Ashok heeft laten zien, dat hij hier op een bijzondere manier invulling aan geeft.

Het is zijn ( en inmiddels ook onze) overtuiging, dat je pas begrip kunt vragen van mensen, wanneer je eerst zelf je uiterste best doet om mensen te begrijpen. Door dit goed te doen en het verbeterproces daarna goed te blijven begeleiden, kunnen duurzame verbeteringen worden bereikt.

Sander Post, manager Concern voor Werk

Sander Post MBA, Manager Concern Voor Werk

Sander Post MBA, Manager Concern Voor Werk