• darkblurbg

Uw klant en de markt is voortdurend in beweging, en veranderingen vragen om snel handelen, maar de juiste kennis en ervaring zijn niet aan boord. Snel handelen van uw medewerkers is van vitaal belang, vanwege de medewerker - klantrelatie. Deze relatie is de brug die het talent van de persoon verbindt met de middelen om aan de klanteisen te voldoen.  

Het potentieel ontdekken: Met een frisse blik naar uw eigen organisatie kijken en inzicht verwerven over het verborgen verbeterpotentieel van uw medewerkers en dit in beweging zetten.

Gaat het over in beweging zetten van potentieel (revitaliseren) van uw medewerkers en de werkplek, of het optimaliseren van processen en het opnieuw ontwerpen van faciliteiten om de transformatie te ondersteunen en toekomstige innovaties te genereren, SamenwerkingsLab hanteert een gefaseerde aanpak.

De Scan: we lopen mee in een afdeling of bekijken een specifiek proces.

Waar klagen klanten (voice of the customer) en medewerkers (voice of the employee) over? Waar zitten de verliezen (voice of the business)? Wat heeft prioriteit om te starten voor wat betreft de verbeteringen?

Op basis van de antwoorden maken we een korte samenvatting over het verbeter potentieel en de mogelijke aanpak voor realisatie.

Uw wens (ontwerpen + mobiliseren): Samen bepalen wat de gewenste verbetering is, vaststellen wie dit wil en kan, en realiseren van de verandering

  • Doelen bepalen; op basis van de verbetermogelijkheden die geïdentificeerd zijn, zorgen we ervoor dat nieuwe ambitieuze doelen worden gesteld, die ook door uw team worden omarmd
  • Project definiëren; de ambitie is vastgelegd. Met het opstellen van de projectdefinitie zorgen we ervoor dat er een concreet plan komt waarmee de realisatie van de ambitie vorm kan krijgen
  • In beweging brengen; de project definitie zorgt ervoor dat het duidelijk is wat er moet gebeuren en wie betrokken moeten worden. Daarmee kunnen mensen worden vrijgemaakt en teams worden gemobiliseerd om de verbeteringen door te voeren.

Ontwikkelen en Realiseren: Door de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap leren we uw mensen te sturen op het bereiken van het gewenste resultaat. We ontwikkelen hun vaardigheden om dit resultaat dagelijks en met nieuwe energie continu te verbeteren.

  • Revitaliseren medewerkers (Training en coaching on-the-job); de betrokken mensen worden begeleid, zodat ze de vaardigheden ontwikkelen om op gestructureerde manier de verbeteringen te realiseren. In eerste instantie onder begeleiding, later zelfstandig

Project Management (meten en weten); we zorgen ervoor dat het project de beloofde doelstellingen binnen de gestelde tijd en binnen het afgesproken budget realiseert.