• darkblurbg

De centrale vraag hierbij is hoe werkt het huidige proces in de praktijk?; wat vraagt de klant?; welke rollen en stappen zijn er?; welke verspillingen zijn er? Op basis van deze vragen worden de processtappen voorzien van doorlooptijden, voorraden, foutpercentages per stap etc. De verspillingen worden in beeld gebracht en gekwantificeerd. Vervolgens wordt data verzameld en geanalyseerd. Er vindt nulmeting plaats. Deze nul meting wordt met de Key Performance Indicators en Prestatie-Indicatoren vergeleken. Hierdoor verkrijgen we een objectief beeld van de verbeteringen.