• darkblurbg

De geprioriteerde oplossingen worden geïmplementeerd. Vervolgens wordt het resultaat van de geïmplementeerde verbeteringen vergeleken met de eerder uitgevoerde nulmeting. Hiermee wordt de verbetering aangetoond. Tevens wordt er gezorgd voor continu verbetering, door inzet van simpele tools die werken.

Belangrijk voor het succes is; 

- de transparante terugkoppeling met het management

- training en coaching van het personeel