• darkblurbg

Het vak processen wordt langzaam een 'koopwaar'

Dit komt doordat digitalisering een drijvende kracht is achter het sneller en slimmer uitvoeren ervan, zodat we onze tijd zinvol kunnen besteden. Processen zijn continu in beweging en veranderen sneller dan ooit tevoren. Deze verandering kan niet langer gedragen worden door een enkele BPM-professional, maar vereist een procesdiscipline van een hele organisatie. De methoden, technieken, kennis en vaardigheden om ‘iets met processen te doen’ is voor veel organisaties cruciaal om te overleven.

In de afgelopen 10 jaren heb ik bij verschillende organisaties, de centrale rol gespeeld in het maken van de vertaalslag van klantvraag naar procesontwerp, -inrichting, -beheersing, -besturing en procesverbetering. Hierbij breng ik de juiste mensen bijelkaar, om in beeld te krijgen wat er moet gebeuren. Vervolgens zorg ik ervoor dat de gewenste stappen worden gezet met gemotiveerde mensen, zodat betreffende verbetertrajecten blijvend succesvol worden.

Door de combinatie van hard werken, passie voor het vak BPM, ervaring en mijn actuele kennis, zorg ik voor een inspirerende werkwijze. Mijn manier van werken ondersteunt samenwerking met alle partijen, zodat innovaties en initiatieven succesvol worden opgepakt. Oplossingen die aansluiting vinden in uw dagelijkse praktijk.

drs. ing. Lachman A. (Ashok)