• darkblurbg

Pim de Roode, Production Manager Clinical Trails, Daklapack

Het initiatief van “SamenwerkingsLab” (Ashok Lachman) om de drie productielocaties die voor DaklaPack Clinical Trials werkzaam waren te combineren en daarmee terug te brengen naar één locatie is in de praktijk een win-win situatie gebleken. Hierbij moet men denken aan; het aanleveren van componenten (op 1 locatie i.p.v. 3),  transparantie en efficiency in het voorraadbeheer en tijdsbesparing in het transport van componenten en gereed product.  Samenvattend heeft dit alles een aanzienlijke kostenreductie opgeleverd. De basis van dit resultaat is gelegen in de prettige en constructieve communicatie met “SamenwerkingsLab” waarbij de inbreng van de stakeholders is meegenomen in het
plan van aanpak. 

 

Sander Post, Manager Concern Voor Werk

Concern voor Werk heeft een passie in goed bedienen van haar klanten.
Dit doet Concern voor Werk met name met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Wellicht juist daarom heeft Concern voor Werk het “Lean” denken en handelen omarmt.

In 2017 is Concern voor Werk de reis begonnen door een aantal mensen op te leiden in de basisgedachten van Lean. Daarna is begonnen met verbeterborden.
Elke afdeling kreeg zo’n verbeterbord, waar alle medewerkers zaken op aan konden brengen die beter konden. De verbeterreis was begonnen.
Om het verbeter proces verder aan te jagen is contact gezocht met een Lean specialist. Dit werd Ashok Lachman.
Ashok heeft een aantal verbetertrajecten begeleid binnen Concern voor Werk.
Zo heeft hij enkele productieprocessen geoptimaliseerd met als resultanten:
  *   Meer tevreden medewerkers
  *   Een hogere output, van soms meer dan 200%
  *   Betere kwaliteit van levering
  *   Meer tevredenheid bij klanten
Wat we van Ashok hebben geleerd, is dat een verbetering van boven af opleggen in de vorm van een uitgewerkt model, op korte termijn effect heeft en snel weer verwaterd.
Duurzame verbeteringen kunnen alleen bereikt worden, door eerst goed te luisteren naar wat de klant wil, om daarna met de mensen die het moeten gaan maken, na te denken over de door te voeren verbeteringen.
Dat “samen met de mensen”, is natuurlijk een kreet die vaak gehoord is. Ashok heeft laten zien, dat hij hier op een bijzondere manier invulling aan geeft.
Het is zijn ( en inmiddels ook onze) overtuiging, dat je pas begrip kunt vragen van mensen, wanneer je eerst zelf je uiterste best doet om mensen te begrijpen. Door dit goed te doen en het verbeterproces daarna goed te blijven begeleiden, kunnen duurzame verbeteringen worden bereikt.